VINH THUY

  • VINH THUY
  • VINH THUY
  • VINH THUY
  • VINH THUY
  • VINH THUY
  • VINH THUY
  • VINH THUY
  • VINH THUY

Sản xuất nội dung website Vinhthuy.com

Khách hàng

Vinh Thùy là công ty cung ứng dịch vụ nhân lực với 10 năm cung cấp giải pháp nhân sự cho hoạt động sản xuất – kinh doanh của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Các dịch vụ của Vinh Thùy bao gồm: Thuê ngoài (Thầu phụ nhân lực), Tính lương, Tuyển dụng.

Visit Website

Vinhthuy.com

 

Client: VINH THUY

Category: Client

Share Pin it

0 comments

Write a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar