Đặt hàng dịch vụ

Quẳng gánh lo nội dung cho Levica để tập trung vào hoạt động kinh doanh/tiếp thị khác.

 

Levica giúp bạn:

  • Tăng thứ hạng và thu hút người dùng với các từ khóa chiến lược (keyword) được xen kẽ phù hợp với dịch vụ viết bài blog và nội dung website

  • Tăng cường tương tác và gắn kết với người dùng qua dịch vụ tiếp thị mạng xã hội (social network marketing) và email marketing

  • Giúp lan truyền thông điệp và hình ảnh thương hiệu với dịch vụ sản xuất video marketing

  • Tiếp cận thị trường cho sản phẩm mới với chiến lược phù hợp và khả thi

Yêu cầu/đặt hàng

Viết blogViết nội dung websiteNội dung & thiết kế brochureEmail marketingSocial network marketingSản xuất videoChiến lược tiếp cận thị trường