TÂM LÝ HOC TRONG ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG (P5):

KIỂM SOÁT THIỆT HẠI


MẸO 23: HÃY ĐỂ NGƯỜI ĐỌC NHẬN XÉT VỀ BÀI ĐÁNH GIÁ

Bài đánh giá trên là từ cuốn sách của tôi, Methods of Persuasion (tạm dịch: Phương pháp thuyết phục). Nếu bạn có một sản phẩm tuyệt vời, thì khách hàng sẽ bảo vệ bạn – nếu bạn cho phép họ. Vì vậy, hãy cung cấp một tính năng bình luận.

Ngoài ra, bạn sẽ xây dựng được một cộng đồng:

“Các cơ hội giao tiếp trên nền tảng đánh giá trực tuyến, tạo mối liên hệ với tác giả, nhận xét về các bài đánh giá hoặc theo dõi blog là những ví dụ về sự liên kết trong một cộng đồng.” (Holleschovsky, 2015, tr. 4)

Ngoài ra còn có một lợi ích thứ ba. BẠN có thể trả lời các đánh giá tiêu cực…

MẸO 24: PHẢN HỒI CÁC ĐÁNH GIÁ TIÊU CỰC

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy nhiều lợi ích từ việc trả lời các đánh giá tiêu cực:

Dựa trên các bài đánh giá trên TripAdvisor, dưới 4% doanh nghiệp

thực sự phản hồi lại các đánh giá tiêu cực (Xie và cộng sự, 2016).

Đó là cơ hội để trở nên nổi bật.

MẸO 25: GIÁM SÁT (VÀ KIỂM DUYỆT) VIỆC SỬ DỤNG CÁC TỪ TỤC TĨU

Bạn cần kiểm duyệt các bài đánh giá kiểu f ** king của mình.

Bạn sẽ trông chuyên nghiệp hơn đấy. Thêm vào đó, những đánh giá tức giận cũng chẳng mất hữu ích (Lee & Koo, 2012). Vì vậy, không cần phải có những từ ngữ tục tĩu.

Hãy lập trình để hệ thống tự xác định được các từ và cụm từ nhất định. Sau đó, thực hiện các biện pháp để (a) ngăn những đánh giá đó được hiển thị ra ngoài web, hoặc (b) kiểm duyệt từ hoặc cụm từ cụ thể.

MẸO 26: CHO PHÉP NGƯỜI DÙNG CẮM CỜ HOẶC BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

Ngay cả khi mã nguồn của bạn là tuyệt vời nhất thì nó sẽ không bao giờ là hoàn hảo. Hãy thêm các biện pháp bổ sung bằng cách cho phép người dùng gắn cờ hoặc báo cáo các bài đánh giá

UNSUPPORTED: UnsupportedElement

KẾT LUẬN

Trong thế giới ngày nay, 75% mọi người đưa ra quyết định mua hàng dựa trên các đánh giá của khách hàng (Channelvisor, 2011). Nếu bạn muốn tối đa hóa doanh số bán hàng của mình, thì bạn không thể bỏ qua các bài đánh giá.

Tác giả Nick Kolenda – Levica lược dịch

—–

Xem đầy đủ các phần của bài viết tại đây:

Tâm lý học trong đánh giá của khách hàng (P1)

Tâm lý học trong đánh giá của khách hàng (P2)

Tâm lý học trong đánh giá của khách hàng (P3)

Tâm lý học trong đánh giá của khách hàng (P4)

Tâm lý học trong đánh giá của khách hàng (P5)

Related Post