Ý tưởng Marketing

tâm lý học marketing
Kinh nghiệm marketing, Tâm lý Marketing, Ý tưởng Marketing

Tâm lý marketing: Cách lan tỏa sự thay đổi và truyền cảm hứng cho hành động theo thần kinh học

Theo thần kinh học, bằng cách kể một câu chuyện sẽ giúp bạn lấy được sự đồng cảm của người nghe và từ đó khuyến khích họ làm thực hiện các lời kêu gọi hành động mà bạn muốn. Và còn thêm hai ứng dụng tuyệt vời của thần kinh học trong quảng cáo nữa mà bạn không nên bỏ qua trong bài viết này.

Skip to toolbar