Digital Marketing

tâm lý tiếp thị
Digital Marketing, Kinh nghiệm marketing, Tâm lý Marketing

Tâm lý tiếp thị: 6 chiến lược tạo ảnh hưởng đến người tiêu dùng trong năm 2020

Một thực nghiệm đã chứng minh nếu giảm lựa chọn sản phẩm cho khách hàng thì có thể giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi từ 3% lên 30%. Ngoài ra, còn 5 chiến lược khác giúp thay đổi hành vi người dùng trong 2020 như quy tắc vàng, luật Fitts, Thuyết Nudge. Tất cả sẽ được bật mí trong bài chia sẻ sau từ Levica.

Skip to toolbar